top of page
Between Walls

Imperfectly Natural Woman

From the Heart

O Čem to je

VÍTÁM VÁS! Jsem moc ráda, že jste tady. Imperfectly Natural Woman je místo, pro každého, kde se s Vámi podělím o to, co mě zajímá nejvíc - vše co je spojeno s přírodou. Doufám, že i ve Vás vzbudím nadšení, abyste mohli rozvíjet své vlastní napojení na přírodu a vlastní intuici. Bez toho abychom museli být DOKONALÍ! Doufám, že se vám mé stránky a veškerý jedinečný obsah, který vytvářím, budou líbit. Všichni potřebujeme něco, co nás bude motivovat. Rozhlédněte se; možná objevíte to, co vás nadchne. Jste připraveni nechat se inspirovat?

About This Blog

Welcome! I’m so glad you’ve arrived. Imperfectly Natural Woman is open to everybody. Here is where I would like to share with you what interests me most - nature. I hope I will spark your imagination so that you can reconnect with nature and nurture your intuition. Without having to be PERFECT! I hope you enjoy my site and all of the unique content I create. We all need something to motivate us. Take a look around; perhaps you’ll discover what exhilarates you. Are you ready to be inspired?

Learn More

About

Jmenuji se Lucie / My name is Lucie

Narodila jsem se v Československu, ale většinu dospělého života jsem strávila v UK. Tam jsem pracovala s vrcholovými sportovci, vystudovala Osteopatii a otevřela si ordinaci Osteopatie a přírodního lékařství. Pracovali se mnou úžasní terapeuti, a potkala jsem nádherné lidi... Mnoho jsem se od nich naučila. Teď žiji zpět v mé krásné rodné vlasti s mým manželem Damiánem, který je můj kamarád a spřízněná duše. Poskytujeme BioEnergetickou léčbu a pořádáme kurzy Bioenergetické léčby. Zde jsou mé kořeny, zde mi mí rodiče a prarodiče předali své moudrosti a naučili mě milovat přírodu.. 

I was born in Czechoslovakia but spent most of my adult life in the UK. There I worked with top athletes, studied Osteopathy and opened an Osteopathy and Naturopathic Medicine practice. I had amazing therapists working with me, and I met wonderful people... I have learned so much from them. Now, I live back in my beautiful homeland with my husband Damian, who is my friend and soul mate. We provide BioEnergy Healing and training in BioEnergy Healing. This is where my roots are, where my parents and grandparents passed on their wisdom and taught me to love nature..

0C28522D-9A44-4158-B865-1A5789D7E924.heic
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

Můj Příběh

Jmenuji se Lucie a přátelé mi říkají Loulou

Moje maminka mi říká, že jsem dítě “štěstěny”. Souhlasím. Mám a měla jsem milující rodiče a prarodiče, kteří mě vždy učili být laskavá a ohleduplná k ostatním a ke všemu živému kolem sebe. Být v souladu s přírodou. Prarodiče mě seznámili s výhodami vlastnoručně vypěstovaných potravin, léčivých rostlin a studených koupelí v řece. Po mamince jsem zdědila náklonnost k přírodě a po tatínkovi tvrdohlavost, rozhodnost a vysokou pracovní morálku. A později v mém životě měla velký vliv maminka mého manžela Joan, která měla vždycky čas na ty, kteří to potřebovali. S Joan jsme spolu prožili báječné chvíle a já jsem ji vděčná za to, že byla moje “anglická máma!” Díky ní byl čas odloučení od mé vlastní rodiny snesitelný. Od mládí jsem kromě přírody milovala sport (děkuji ti, tati) a závodila v atletice. Chodila jsem na Ostravskou univerzitu, kde jsem studovala biologii a matematiku a získala první vysokoškolský titul. Po sametové revoluci jsem chtěla poznávat svět a jiné kultury. Nakonec se to podařilo (ale to už je zase trochu jiný příběh). Do Spojeného království anglického jsem přijela plná snů a ambicí. Začátky však nebyly snadné. Můj vysokoškolský titul nebyl uznán, protože tehdy Československo nebylo v EU. Pracovala jsem jako au-pair, uklízela domy, dělala pizzu ve fast foodu, pracovala v prádelně a v posilovně. Ve volném čase jsem vystudovala odbornou sportovní kvalifikaci a stala jsem se sportovní terapeutkou. Nakonec jsem se zapojila do činnosti Anglického institutu sportu, kde jsem mohla předávat své zkušenosti sportovce a pracovat se zdatnými i handicapovanými sportovci při přípravě na olympijské hry v Aténách 2004 a Pekingu 2008. Bylo to fajn, cestování, hodně fyzické práce a psychického napětí. Během jednoho z tréninků jsem se zranila.. Když se na to podívám z odstupem času, tak to asi bylo dobře. Naštěstí jsem měla kamaráda, který je vynikajícím osteopatem. A ten mi pomohl se uzdravit a zahojit. Během této doby jsem se cítila velmi odtržená od přírody a upřímně řečeno, taková nějaká neklidná a nespokojená. Nevěděla jsem, jaká by měla být další etapa mého života, jen jsem věděla, že už nechci být pořád jen v teplácích a někde na cestách. A jak už to tak bývá, vesmír má pro nás své plány. Tom, můj osteopat, mi navrhl, že s mými životními zkušenostmi bych mohla být "dobrou" osteopatkou. Přihlásila jsem se tedy na Britskou školu osteopatické medicíny (BCOM). Tehdy jsem ještě nevěděla, že tato škola nabízí vedle osteopatického oboru i obor přírodního lékařství. Že by náhoda?! Další úžasnou náhodou bylo, že jsem potkala svého krásného manžela Damiana, mou spřízněnou duši. Bez jakýchkoli podmínek mě podporoval po celou dobu mého studia. A dále... Pomohl mi také založit úspěšnou kliniku osteopatie a přírodního lékařství v krásné přírodě v hrabství Buckinghamshire.Tuto kliniku mi pomáhal vést 12 let. Bez něj by se tento můj velký sen nikdy neuskutečnil. Během této doby jsme spolupracovali se skvělými terapeuty a potkali jsme některé z nejúžasnějších a nejinspirativnějších lidí a získali jsme báječné přátele. Také Damian sám prošel několika neuvěřitelnými změnami... Získal kvalifikaci mistra a učitele Reiki a také kvalifikaci bioenergetického léčitele. Vydal se na jinou cestu, cestu objevování a léčení. Je přesvědčen, že každá rodina potřebuje bioenergetického léčitele, a proto začal pořádat vlastní kurzy dostupné všem, aby se naučili pracovat a využívat univerzální energii k léčení druhých a i sebe sama. Ale jak už se často stává život/vesmír měl pro nás další plán… Přišla jsem o tátu. Bylo to náhlé a nečekané. Zármutek a bolest byly tak silné, že si troufám říct, že jsem nic takového nikdy před tím nezažila. Mé srdce bylo zlomené. Můj manžel, moje skála, intuitivně věděl, že se musím vrátit ke svým kořenům, že se musím vrátit domů. A za to jsem mu nesmírně vděčná. A jsme tady... V jeden chladný a šedivý podzimní den jsme dorazili do České republiky. V Británii jsme nechali dům, přátele a kliniku. A začali jsme psát další velkou kapitolu našeho života. Kapitolu, která začala další velkou ztrátou. Ztrátou Joan, Damiánovy maminky. To nás s Damianem zasáhlo velice silně. Jakmile ztratíte rodiče, rodiče, o kterých si myslíte, že tady jsou s vámi na pořád, tak najednou vidíte život v jiné perspektivě. Musíte žít život naplno. Protože nikdy nevíte, co je za rohem. Nikdy neříkej nikdy! Nikdy jsem si nemyslela, že se vrátím tam, odkud jsem přišla. A přesto mám pocit, že je to ta nejlepší věc na světě! Přijela jsem domů obohacená o zážitky špatné i dobré. Jsem mnohem “bohatší” (tím nemyslím peníze) a to díky lidem, které jsem potkala a kteří se mnou sdíleli svůj život. Mnozí na krátkou dobu, někteří na delší a několik, kteří jsou stále po mém boku. Nejen osobně, ale i duchem. Vy všichni jste byli a jste důležití při tvorbě toho, kým jsem dnes. A za to se vám všem klaním a děkuji! A zároveň se omlouvám těm, které jsem na této cestě zklamala či ranila. Bydlíme v rodinném domě, který postavili moji rodiče. Moje maminka je stále s námi a jsem vděčná za čas, který ještě spolu můžeme sdílet. Dům je plný pozitivní energie a lásky. Dostala jsem další úžasnou příležitost se napojit a sblížit se se svými krásnými sestrami a jejich rodinami. Máme zahradu, kde si pěstujeme vlastní potraviny, máme včely a slepice, psa a kočku. Máme nové báječné sousedy, nové skvělé přátele (samozřejmě nikdy nezapomínáme na ty staré), kteří nás učí a provázejí současným životem. Máme prostor, kde vedeme kurzy, jak se stát energetickým léčitelem... Každý den se spojujeme s přírodou. S PŘÍRODOU, která je nám schopna poskytnout všechny odpovědi na otázky života. Ovšem jen tehdy, když pozorně nasloucháme. Každý den se od NÍ učíme. Dýcháme, nasloucháme a předáváme její moudrost dál, kdykoli a jakkoliv můžeme. Příroda, která ale potřebuje i NÁS. Za její moudrost a dary si zaslouží naši ochranu a oporu. A o tom tento blog je.....

My Story

My name si Lucie and my friends call me Loulou

I was very lucky. I had loving parents and grandparents who always taught me to be kind and respectful to others and to all the living things around me. To be in harmony with nature. My grandparents introduced me to the benefits of home grown food, medicinal plants and cold baths in a river. I am pretty sure they were coming from a long line of white witches and wickers. After all they lived not far from where Žítkovské Bohyně lived and worked their “magic”. There my beautiful mother was also also born. Go figure. From my mum and her parents I got the affinity to nature and from my dad I got my stubbornness, determination and work ethic. And later in my life a big influence was my husbands mum Joan, who always had time for those who needed it. With Joan, we had some fabulous times together and I am grateful to her for being my English mum! You made the time away from my own family bearable. From a young age, apart from nature I loved sport (thank you, dad) and competed in athletics. I went to Ostrava University where I studied biology and mathematics and got my first degree. After the Velvet Revolution I wanted to discover the world and other cultures. Finally, we could.. (but that is another story for another day). I arrived to the UK full of dreams and aspirations. However, the beginning was not easy. My university degree was not recognised, as then, Czechoskovakia was not in the EU. I worked as an au pair, cleaned houses, made pizza in a fast food shop, worked in a laundrette and in a gym. In my spare time I managed to complete a vocational qualification and became a Sports therapist. Eventually I got involved with the English Institute of Sport, where I could pass on my experience as an athlete and work with able bodied and disabled athletes in preparation for the Olympic Games in Athens 2004 and Beijing 2008. But I got injured.. In hindsight that was a good thing. Luckily I had a friend who was an excellent osteopath. And he put me back together. By then I felt very disconnected from nature and frankly uprooted and discontented. I did not know what the next stage of my life should be. And as it always happens the Universe has plans for us. Tom, my osteopath, suggested that with all my life experience I could be a “good” osteopath. So, I enrolled in the British College of Osteopathic Medicine. I did not know then that this college offered a degree in Naturopathy along side the osteopathic one. Really! Finally I was ready to reconnect with my, what I thought, were long lost beliefs. The other amazing coincidence was that I met my beautiful husband Damian. He, without any conditions, supported me through all my studies. And further more… He also helped me to set up a successful Osteopathic and Naturopathic clinic in a beautiful countryside in the county of Buckinghamshire. He helped me to run this clinic for 12 years. Without him, this big dream of mine would never been realised. During this time we worked with great therapists and met some of the most incredible and inspirational people. We made some fabulous friends. Also Damian himself, underwent some incredible changes… He got qualified as a Reiki Master and a Teacher and also he qualified as a BioEnergy healer. He started a different journey, a journey of discovery and healing. He believes that every family needs a BioEnergy healer and hence he started to run his own courses available to all, to learn how to work and use Universal energy for healing others and themselves. But as with “everything” another Universal plan had been made for both of us… I lost my dad. It was sudden and unexpected. The grief and pain was something I had never experienced before. My heart was broken. My husband, my rock, intuitively knew, I needed to go back to my roots. I do not think he ever realised how grateful I am. And here we are… On one cold and grey autumn day, we arrived in the Czech Republic. We left our house, friends and clinic behind in the UK. And we started to write another big chapter for our life. A chapter which started with another great loss. The loss of Joan , Damians mum. This hit Damian and me incredibly hard. This event put a whole range of things into perspective. Live life to its full potential. Because you never know what is around corner. Never say never! I never thought I would be back to where I came from. And yet, I feel this is the best thing ever! The life came around in the full circle.. I arrived to my life enriched by experiences bad and good, rich not by finances but with people who I met and who shared their lives with me. Many for a short period of time some for longer and few who are still alongside me. Not just in person but also in spirit. But all and all, you all have been and are important in shaping who I am today. And for that I bow and thank you all. Without you all I would be a lot poorer. We live in the family house my parents built. The house is full of positive Energy and intent. We have a garden where we grow our own food, we have bees and chickens, a dog and a pair of cats. We have fabulous neighbours, now great friends (never forgetting the old ones of course) who support our on-going journey through life now. We have space where we teach courses in how to become an energy healer… We are connecting with nature every day. NATURE which provides us with all the answers. But only if we listen and listen carefully. We are learning every day from HER. We breath, we listen and we pass on Her wisdom whenever we can. Nature, which needs US too. To support Her and protect her. And this is what this blog is all about… To be continued…

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
F3B1211C-87A8-4599-B308-A830C7C026DB_edi

Let’s Connect

Thanks for submitting!

Subscribe Form

Thanks for subscribing!

bottom of page